Thursday, September 30, 2004

Pinyin

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin

ni hao ma? (How are you?)
wo hai ke yi (I'm alright)